Centar za cjeloživotno učenje u prirodi

IGOR logo9

Reference

 • Član delegacije Republike Hrvatske ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je sudjelovala na 1. online radionici uzajamnog učenja „Implementing Upskilling Pathways Lab“ namijenjene za provođenje programa „Upskilling Pathways“ u članicama EU. Radionice je organizirala Europska komisija od 19. do 21. siječnja 2021., a sudjelovalo je 7 delegacija država članica EU.
 • Voditelj radionice „Žene poduzetnice – mogućnosti i prilike“ u sklopu projekta „Pružanje postojećih i razvoj novih usluga LIRA d.o.o. za poduzetnike“, u Lipiku, rujan 2020.
 • Voditelj online radionice na temu „Komunikacija u timovima" za djelatnike/ice Gradske knjižnice i čitaonice Požega, u Požegi, rujan 2020.
 • Voditelj radionica za jačanja kompetencija andragoških djelatnika u sklopu projekta u „Nova stručnost – Nova Budućnost“ broj ugovora UP.02.2.2.03.0038, u Zagrebu, lipanj i srpanj 2020.
 • Voditelj online radionice na temu "Komunikacija u trgovinskim procesima" u sklopu kolegija Stručna praksa III, stručni studij Trgovina, 3. godina studija, Veleučilište u Požegi , lipanj 2020.
 • Voditelj online radionice na temu "Komunikacija u računovodstvenom timu" u sklopu kolegija Stručna praksa IV, stručni studij Računovodstvo, 3. godina studija, Veleučilište u Požegi , svibanj 2020.
 • Voditelj radionica za jačanja kompetencija andragoških djelatnika u sklopu projekta u „Znanjem i inovacijama prema rastu konkurentnosti turizma kontinentalne Hrvatske“ broj ugovora UP.02.2.2.03.0053, u Osijeku, rujan 2019.
 • Voditelj radionica za jačanja kompetencija andragoških djelatnika u sklopu projekta EDU Tour - obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.02.2.2.03.0052), u Vinkovcima, kolovoz 2019.
 • Voditelj radionice na temu "Komunikacija u trgovinskim poslovnim procesima" studentima/cama 3. godine studija Trgovina, na kolegiju Stručna praksa III, Veleučilište u Požegi, lipanj 2019.
 • Javno predavanje na temu: „Ekonomski učinci razvoja ruralnog turizma“, Veleučilište u Požegi, svibanj 2019.
 • Voditelj radionice na temu "Komunikacija u računovodstvenom timu" studentima/cama 3. godine Računovodstva, na kolegiju Stručna praksa IV, Veleučilište u Požegi, svibanj 2019.
 • Voditelj trodnevne radionice za jačanje metodičko-didaktičkih vještina predavača i mentora vezano uz karakteristike učenja odraslih, motiviranje polaznika i rad u timovima u sklopu projekta „Dobro došli, izvolite!“ kojem je nositelj Učilište Obris u okviru Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ a sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. U Daruvaru, veljača 2019.
 • Voditelj dvodnevne radionice za jačanje metodičko-didaktičkih vještina predavača i mentora vezano uz prezentacijske vještine u sklopu projekta „Dobro došli, izvolite!“ kojem je nositelj Učilište Obris. U Zagrebu, siječanj 2019.
 • Voditelj dvodnevne radionice za jačanje metodičko-didaktičkih vještina predavača i mentora vezano uz komunikacijske vještine u sklopu projekta „Dobro došli, izvolite!“ kojem je nositelj Učilište Obris. U Požegi, siječanj 2019.
 • Voditelj četiri jednodnevne radionice na temu „Asertivna komunikacija“, „Razvoj ruralnog turizma i primjer dobre prakse“, „Upotreba pametnih telefona za treću životnu dob“ i „Verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija“ u sklopu provođenja 12. Tjedna cjeloživotnog učenja kroz projekt Promocija cjeloživotnog učenja čiji je nositelj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, listopad 2018. u Požegi i Jakšiću
 • Voditelj/trener za stručno osposobljavane andragoških djelatnika na andragoškim radionicama u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja čiji je nositelj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – 4. modul „Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih“ - četverodnevna radionica u trajanju 32 sata, svibanj 2018.
 • Voditelj radionice na temu "Komunikacija u računovodstvenom timu" studentima/cama 3. godine Računovodstva, na kolegiju Stručna praksa IV, Veleučilište u Požegi, svibanj 2018.
 • Član delegacije Republike Hrvatske ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je sudjelovala na 2. radionici suradničkog učenja namijenjene zemljama s niskim udjelom sudjelovanja odraslih osoba u cjeloživotnom učenju te nedostatno razvijenim programima potrebnim za provođenje Novih prilika za odrasle. Radionice je organizirala Europska komisija od 11. do 13. travnja 2018. godine u Rimu, a sudjelovalo je 7 delegacija država članica EU
 • Voditelj/trener za stručno osposobljavane andragoških djelatnika na andragoškim radionicama u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja čiji je nositelj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – 4. modul „Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih“ - četverodnevna radionica u trajanju 32 sata, ožujak 2018.
 • Član delegacije Republike Hrvatske ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je sudjelovala na radionicama suradničkog učenja namijenjene zemljama s niskim udjelom sudjelovanja odraslih osoba u cjeloživotnom učenju te nedostatno razvijenim programima potrebnim za provođenje Novih prilika za odrasle. Radionice je organizirala Europska komisija od 6. do 8. studenog 2017. godine u Bukureštu a sudjelovalo je 7 delegacija država članica EU
 • Voditelj/trener za stručno osposobljavane andragoških djelatnika na andragoškim radionicama u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja čiji je nositelj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – 4. modul „Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih“ - četverodnevna radionica u trajanju 32 sata, studeni 2017.
 • Član radne skupine nacionalnog projekta Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih kojeg provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja uz financijsku pomoć Izvršne Agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, Europske komisije. Projekt se provodi u razdoblju od 2015. godine do 2017. godine
 • Voditelj 6 jednodnevnih radionica na temu „Komunikacija u nastavnom procesu“ i „Tehnike pamćenja“ u sklopu provođenja 11. Tjedna cjeloživotnog učenja kroz projekt Promocija cjeloživotnog učenja čiji je nositelj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, listopad 2017. u Požegi, Pakracu i Osijeku
 • Voditelj radionice na temu "Komunikacija u računovodstvenom timu" studentima/cama 3. godine Računovodstva, na kolegiju Stručna praksa IV, Veleučilište u Požegi, svibanj 2017.
 • Voditelj/trener za stručno osposobljavane andragoških djelatnika na andragoškim radionicama u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja – 3. modul: „Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih“ - I. grupa, četverodnevna radionica u trajanju 32 sata, ožujak 2017.
 • Voditelj radionice na temu „Komunikacija u projektnom timu“ u sklopu provođenja 10. Tjedna cjeloživotnog učenja u koordinaciji POU Obris - regionalni koordinator, Kaptol – rujan 2016.
 • Voditelj radionice na temu "Komunikacija u računovodstvenom timu" studentima/cama 3. godine Računovodstva, na kolegiju Stručna praksa IV, Veleučilište u Požegi, svibanj 2016.
 • Kratkoročni stručnjak u provođenju projekta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih „Curriculum globALE“ – 3. modul: „Komuniciranje i grupna dinamika u obrazovanju odraslih“ - voditelj četverodnevnih radionica u trajanju 32 sata, veljača 2016.
 • Voditelj jednodnevne radionice za odgajatelje/ice, učitelje/ice na temu „Projektna nastava“ u sklopu EU projekta „Veliki koraci malih poduzetnika“, nositelj projekta Dječji vrtić sv. Leopolda Mandića iz Požege, studeni 2015.
 • Voditelj 9 jednodnevnih radionica „Interaktivno treniranje i poučavanje za nastavnike“ koje su održane u sklopu EU projektu E-MOBIL (Ekološki usmjeren i moderniziran kurikulum za automehaničare) u 2015. godini u Zadru, Slavonskom Brodu i Zagrebu
 • Voditelj 5 jednodnevnih radionica za nastavnike Obrtničke škole Požega o komunikacijskim i prezentacijskim vještinama, interaktivnoj nastavi, nastavničkim kompetencijama i sl. u sklopu EU projektu Energetska efikasnost u graditeljskim zanimanjima, Modernizacija kurikuluma – vještine i kompetencije za budućnosti i radna mjesta (HR.3.1.14-0009) u 2015. godini.

Prognoza vremena

Meteo stanica Marindvor

Reference

© 2024 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre