Obrt za cjeloživotno učenje

 

 

Igor voditeljmr.sc. Igor Štavlić, prof.

Igor Štavlić rođen je u Požegi, Republika Hrvatska, 24. travnja 1973. gdje je završio osnovnu školu i Matematičku gimnaziju (1992.). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1998. na studiju Poslovne ekonomije, smjer Računovodstvo i poslovne financije. Na filozofskom fakultetu u Osijeku završio je 2010.g. pedagoško-psihološku izobrazbu. Uspješno je završio stručno usavršavanje Curriculum globALE u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u trajanju od 660 sati od studenog 2014. do studenog 2015. u Zagrebu te stekao certificikat Trener u obrazovanju u sklopu programa Curriculum globALE.

Više..

© 2023 IGOR - Obrt za cjeloživotno učenje / Lifelong Learning Centre